Direktion – daglig ledelse

Christian Christensen
Direktør

mail: cc@miko.dk
mobil: 4028 0300

Brett Hartvig Vad Jensen
Vicedirektør Miko Gulve Vest

mail: bhj@miko.dk
mobil: 5455 6067

Lars Ramborgh
Afdelingsdirektør Miko Gulve Øst

mail: lr@miko.dk
mobil: 4015 9517